Learning Tools

The following learning tools can be downloaded from our website (Adobe Acrobat PDF format)

Click here for Home Owners Advice Pamphlets (2003)

Click here for Urban Land Matters (2010)

Click here for Other Learning Tools

 


 

 Home Owners Advice Pamphlets (2003)

Afrikaans

 

English

 

Xhosa

Aanbou [Hoe om jou huis op te knap: Verander en aanbou]

 

Alterations and Additions

 

Ukuphucula indlu yakho, ukwenza utshintsho nokuyongeza

Boukontrak [Hoe om 'n boukontrak te gebruik]

 

Building Contracts

 

Ukusebenzisa isivumelwano sokwakha

Bou Materiaal [Raad by die aankoop van bou-materiaal]

 

Buying Building Materials

 

Ukuthenga izinto zokwakha

Energie Verbruik [Verbeter energieverbruik in jou huis]

 

Improving Energy Use in Home

 

Ukuphucula ukusetyenziswa kwamandla ekhayeni lakho

Erf [Hoe om die grootste voordeel uit jou erf te trek]

 

Making the best use of you plot

 

Ukusebenzisa isiza sakho ngeyona ndlela ifanelekileyo

Warm [Hoe om jou huis warm te hou]

 

Making Your House Warm

 

Ukwenza indlu yakho ifudumale

Verf [Hoe om jou huis te verf]

 

Painting your house

 

Ukupeyinta ikhaya lakho

Bome [Hoe om bome te plant en ‘n groentetuin aan te lê]

 

Planting Trees & Vegetable Gardening

 

Ukutyala imithi nezitiya zemifuno

Pleister [Hoe om jou huis te pleister]

 

Plastering Your House

 

Ukutyabeka indlu yakho ngesamente

Klamheid [Hoe om barste en klamheid in jou huis te voorkom]

 

Preventing Crack's & Damp

 

Ukuthintela iintanda nokufuma kwindlu yakho

Belastings [Hoe om plaaslike belastings en diensheffings te verstaan]

 

Rates & Services

 

Ukwazi amaxabiso erhafu neenkonzo zikamasipala

Rekening [Hoe om jou munisipale rekening te lees]

 

Reading Your Account

 

Ukufunda iakhawunti yakho kamasipala

Veilige Energie [Veilige en gesonde gebruik van energie]

 

Safety in your Home

 

Ukhuseleko, nempilo ngamandla ombane, igasi, iparaffini, nelanga

Besparings [Besparings en huishoudelike finansies]

 

Savings & Budgets

 

Ugcino mali nenkcitho mali yekhaya

Krediet [Hoe om krediet en lenings verstandig te gebruik]

 

Working with Credit & Loans

 

Ukusebenzisa imali mboleko ngendlela efanelekileyo

Owerheid [Jy en jou plaaslike owerheid]

 

You and your Local Authority

 

Wena nomasipala wakho


 

 Urban Land Matters (2010)

 


 

 Other Learning Tools